MYSTERY FILM :: Arnošt Vašíček :: NEJVÉTŠÍ TURECKÉ ZÁHADY

NEJVÉTŠÍ TURECKÉ ZÁHADY

Vytvořeno: 19. 03. 2012

Zapovězená hora bohů - Město, spadlé z nebes - Podivná zkáza Chattuše - Neznámí stavitelé - Vládce hromoklínu - Posedlost hlubinami země - Ztracené království Atlantidy - Stále překvapující Trója - Pátrání po arše záchrany - Kde přistal Noe - Nová výprava na Ararat - Tajemství propastné tůně – Raketoplán z období temna - Příliš tajemná mapa - Svatá tvář z Edessy - Netvor z jezera Van - Prastaré hádanky

Arnošt Vašíček urazil tisíce kilometrů v oblasti mezi horními toky Eufratu a Tigridu, procestoval východní Anatólii a další části Turecka a přivezl unikátní materiál o největších záhadách, nevysvětlených archeologických nálezech a překvapivých objevech v této doposud málo navštěvované oblasti.

Brožovaná knížka Turecké záhady je doplněna barevnou přílohou a ilustrovanou mapou. Cena 199 Kč. Objednat  ji lze mailem na adrese mysteryfilm@iol.cz nebo přes formulář objednat. Platba dobírkou. Poštovné a balné se neúčtuje    

Ukázka:

ZAPOVÉZENÁ HORA BOHŮ

Na vrcholu Nemrud Dag v jihovýchodním Turecku je ukryto jedno z největších tajemství naší planety. V dosud neodkryté skalní hrobce již více než dva tisíce let spočívají ostatky velmi zvláštních bytostí. Jejich existenci obklopují mnohé nezodpovězené otázky. Byli to představitelé ojedinělé lidské rasy, která se svým neobvyklým vzhledem, způsobem života a především fascinujícími schopnostmi až závratně lišila od ostatních domorodých obyvatel, nebo je těmto záhadným cizincům právem přisuzován nepozemský původ? Nachází se v důsledně zamaskované, nedostupné pohřební komoře i tajemné „nesmrtelné poselství“, které stavitel komory, král Antiochos I., přislíbil předat svým následníkům? A pokud ano, jaké šokující odhalení je v něm uvedeno? Osvětluje neznámé a doposud dobře utajené okamžiky minulosti lidstva, nebo naopak přináší překvapivé proroctví o tom, co nás teprve čeká?

Dotěrné myšlenky dávaly zapomenout na rostoucí únavu. Stoupal jsem po úzké stezce strmě vzhůru, až hrbolaté kamenné stupně vystřídala drobná suť. Zapadající slunce neklesalo za obzor tak rychle, jak by se dalo očekávat. Viselo, zdánlivě netečně, nízko nad oceánem holých kopců. Jako obrovská krvavá skvrna prosakovalo oblohou, rozpíjelo se v pásu nízkých oblak a zalévalo krajinu přízračným šerosvitem. Režisér této fascinující nebeské podívané měl smysl pro správné časování světelných efektů. V okamžiku, kdy se celý kraj ponořil pod hladinu rudožlutého opa­ru, se z druhé strany hory nad temně zelenou stuhou Eufratu vynořil měsíc v úplňku. Obě vesmírná tělesa společně ozařovala mohutný kužel kamení, uměle navršený na vrcholu Nemrudu. Jejich paprsky klouzaly po terasách s majestátními torzy soch a zalévaly gigantické hlavy bohů, které tok věků srazil do prachu země, kde nyní spočívaly, aniž by ztratily svůj důstojný výraz. Cosi nepojmenovatelného naplnilo prostor. Jako by z hory začala vyvěrat nějaká magická síla. Jako by se otevřely dveře do jiného světa, do jiné dimenze, do jiného času. Zdálo se, že jsme vstoupili do výtahu ke hvězdám. Nedozírný vesmír byl náhle na dosah ruky. Srdce sevřela podivná tíseň. Do duše se vlila hořkost osamění, stesk po něčem, co jsme dávno ztratili a zapomněli, touha po kontaktu s neznámým, po doteku nadpřirozena…

A pak slunce zapadlo. Vzduch ovládl chlad. Krajinu rychle pohlcovala tma. Kouzlo pominulo… Ale jen navenek. V noci, obsypané hvězdami, se navzdory únavě nedalo podlehnout spánku. Nebyl jsem schopen pojmenovat ten zvláštní stav vytržení. Cosi se stalo. Jako když jste svědky zázraku, nedovedete přesně popsat, co jste viděli, k čemu vlastně došlo, jen naprosto neochvějně cítíte, že všednost na okamžik pominula a vy jste se na nepatrnou chvíli stali účastníky něčeho zcela výjimečného.

ŘÍŠE POD ZVLÁŠTNÍ OCHRANOU

Na sklonku druhého století před naším letopočtem se v půvabné kopcovité krajině mezi vysokými hradbami horského pásma Taurusu a úrodným údolím Eufratu zrodilo malé nezávislé království Kommagéné. Jeho ohromující bohatství rostlo především z obchodu mezi západem a východem, z vlastnictví přechodů přes řeku, u níž po úmorné cestě přes hory odpočívaly karavany z Řecka, Sýrie i Persie, které se zde samozřejmě zastavovaly i při návratu z Indie. A v obou případech přenechávaly místním překupníkům část svého vzácného zboží.Úžasné obchodní možnosti a vidina obrovských zisků přilákaly schopné a podnikavé lidí ze všech stran. A tak záhy začaly být z Kommagéné vypravovány vlastní karavany, putující do všech koutů světa. Neustále se zvyšující příliv peněz umožňoval investovat do výstavby dlouhých kanálů, které rozváděly vodu z Eufratu až k horám daleko na severu. Plocha obdělávané půdy se zvětšila a blahobyt ještě více vzkvétal.Ale muselo zde být ještě něco, čím bylo toto nepatrné království naprosto výjimečné. Vypadá to, jako by nad ním kdosi nesmírně mocný držel ochrannou ruku, jako by suverenitu a nedotknutelnost tohoto trpasličího státu střežily neznámé síly.

Kommagéné leželo nejprve „na úpatí“ Arménského království, kterému patřilo rozlehlé území od Eufratu až po Bajkalské jezero. Později ho obklopovaly říše římská a parthská. Pro všechny tyto znepřátelené strany bylo bezesporu lákavou kořistí. Přesto si dokázalo udržet samostatnost a dokonce ji nechalo písemně potvrdit římským císařem Pompeiem. Jak je to možné? Využívali kommagénští vládci rozporů mezi svými silnými sousedy, obchodovali s jedněmi i druhými a všem prokazovali cenné služby? Anebo disponovali nějakými neznámými obrannými prostředky, které dokázaly nenasytné agresory spolehlivě udržet na uzdě?

Jisté indicie naznačují, že království využívalo utajované vědomosti a technická zařízení, která notně předběhla svou dobu. Král Antiochos I. (pravděpodobně 98–38 př. n. l.) nechal do kamene vytesat svůj testament, v němž je i tento zvláštní nápis: „Celý svůj život jsem pociťoval hluboký respekt k bohům a jejich nanejvýš spolehlivým obranným zbraním… Proto jsem unikal, navzdory všem nástrahám, velkému nebezpečí, zvládl jsem neočekávané a beznadějné situace, prožil jsem svůj život, bohatý v letech a ve štěstí.“

Co to bylo za „nanejvýš spolehlivé obranné zbraně“ a jací bohové jimi disponovali? A proč se právě tento král  rozhodl postavit velmi neobvyklou hrobku, která se zároveň měla stát svatyni nového náboženství?. Využil přirozené podoby  2 150 metrů vysoké hory Nemrud, viditelné ze všech stran,  a její vrchol dal upravit do tvaru téměř dokonalého kužele. Přesněji řečeno, na skalnatý podklad královi poddaní navršili třicet tisíc kubíků štěrku o velikosti pěsti. Tak vznikl umělý kopec, jehož oválná základna má průměr 160 metrů. Původní výška 60 m se vlivem přírody a později také pátracími akcemi archeologů snížila asi o 10 m.  K mohutné mohyle se těsně přimykají tři terasy, orientované podle světových stran. Na dvou z nich, východní a západní, stály sochy bohů a králů, vysoké jak čtyřpatrové domy, o něco nižší spodobnění zvířat a četné kamenné desky s nápisy a reliéfy. V takto ohraničeném prostoru se dvakrát za měsíc konaly zvláštní náboženské obřady.   

DŮKLADNÁ SKRÝŠ

 Podle odkazu samotného krále, neobyčejný monument vznikl především proto, aby v něm bylo uschováno nesmrtelné poselství; a traduje se, že ještě nějaké další fascinující tajemství je  ukryto někde hluboko v útrobách kamenného pahorku.  Jak dokázalo geofyzikální měření v roce 1992, štěrk je dovedně navršen ve třech vrstvách na rozměrné skále, v níž jsou uměle vyhloubené prostory. S pomocí magnetometrů a seismometrů vědci zjistili, že samotná pohřební komora je prostorná a členitá, a vede k ní tunel, vysoký téměř tří metry. Jeho ústí se pravděpodobně nachází  pod podstavcem některé z kolosálních soch. Když před více než 2 000 lety hrozilo nebezpečí vpádu Římanů, byl vchod zasypán a důkladně zamaskován a od té doby se ho již nikdy nepodařilo objevit. Na základě důkladného rozborů dochovaných textů, jsou ale někteří  archeologové přesvědčení, že vnitřní stěny hrobky pokrývají rozmanité výjevy a  množství vytesaných záznamů. V mohutných sarkofázích leží nejméně  tří mumifikovaná těla.  Kromě samotného krále Antiocha I a jeho otce Mithridata Kallinikose je zde pohřben také „velký náboženský vůdce.“  Kdo se za tímto označením skrývá, není známo. Historické anály o identitě třetího těla až podezřelé mlčí. Jeho původ je obestřen  neprůhledným  hávem tajemství Ale zdá se, že právě onen neznámý náboženský vůdce  je tím pravým klíčem k rozluštění záhady Nemrud Dag. 

 

 

Zpět
Vítejte na stránkách MysteryFilm.cz

Arnošt VašíčekNáš svět není tak obyčejný, jak se zdá. Kdesi hluboko pod nánosem všednosti jsou ukryty stopy fascinujících tajemství. Útržky dávno odvátých dějů, minulost plná záhad a nevysvětlených okamžiků. Čekali bychom, že moderní věda jednou provždy skoncuje s nadpřirozenými jevy a tajemnými úkazy, že odhalí vše skryté a najde odpovědi na většinu vzrušujících otázek, ať již se týkají naší historie či současnosti. A je to přesně naopak. Jak se rozrůstá archeologický výzkum, přibývá nálezů s nimiž si nevíme rady. Čím více důmyslných přístrojů a technických postupů se používá, tím více se vynořuje nových záhad. Ve svých knížkách a filmech se pokouším dotknout alespoň některých z nich. Teď přibyly tyto stránky. Najdete na nich informace o novinkách z nakladatelství Mystery Film, tedy o tom, které knihy připravujeme k vydání, jaké hrané filmy či dokumenty právě natáčíme, články o záhadách i překvapivých objevech, a časem, jak doufám, i videosnímky, které natáčíme v různých koutech naší planety. Váš ARNOŠT VAŠÍČEK

Copyright © , EVici tvorba www stránek a e-Shopů, system pronájem e-shopu Upgates , Mapa stránek