MYSTERY FILM :: Arnošt Vašíček :: ZAPOVĚZENÁ BRANA

ZAPOVĚZENÁ BRANA

Hrad Houska na Kokořínsku je považován za bránu do pekla. Nevíme kdo a kdy ho postavil. Ani není jasné k čemu měl sloužit. Poblíž nebyla žádný hranice ani zemská stezka, kterou by bylo nutné střežit. Neměl obchodní ani vojenský význam.  Hrad je zbudován spíše jako věznice, jakoby měl hlídat něco nebezpečného uvnitř, zlo, které se nesmělo dostat ven za hradby. Tuto domněnku podporuje i kronikář Václav Hájek z Libočan: „..v kterežto díře množství rozličných duchuov obývalo, kteříž pomalu více a více lidem tu obyvajícím překážku činili a někdy rozličných hovad tvářnosti proměnujíce se lidem tu obyvajícím ukazovali tak hrozně, že tudy lidé nesměli choditi...."

Okolo jakési díry se tedy vyskytovaly anomálními jevy, které děsily. Bylo nutné tomu zabránit. Průrvu v zemi se ale nepodařilo zasypat. Dnes na ní stojí hradní kaple. Jejich šest asymetricky rozmístěných oken vytváří zneklidňující osvětlení. Na stěnách se dochovaly  přes 700 let staré fresky, kterým dominuje, jak také jinak, postava archanděla Michaela bojujícího s drakem. Teorii, že právě tu se skrývá vstup přinejmenším do paralelního světa ne-li rovnou do ďáblovy podzemní říše, podporuje i samotný název hradu. Původně se soudilo že Houska bylo  jméno jednoho ze synů knížete Pšovanů. Jiří Svoboda vychází z keltské etymologie a dokládá, že jméno vychází buď z galského GEA(S)TAM vysl. Gosca nebo z welštiny:  GIA(S)T vyslov Gos-c. V obou případech to znamená Brána.

V hymně se sice zpívá, že žijeme v zemském ráji na pohled, ale jak se zdá k peklu jsme měli vždycky o něco blíž.

PŘÍPAD SATANOVY KORUNY

Apokryfní evangelium Bartolomějovo sděluje, že když Bůh stvořil nebe a zemi nabral si trochu ohně a stvořil prvního z andělů. Jmenoval se Satanael, to znamená „anděl Boží". Byl nesmírně krásný.  Zastával „funkci" vícekrále. Ale když se odmítl poklonit Adamovi a tak zneuctil Boží obraz, začal se nazývat Satan, tedy anděl pekelný. Stal se z něj protivník, odpůrce a žalobce. Spolu s dalšími padlými anděly se vzbouřil  proti Bohu. Chtěl si postavit vlastní trůn.  Archanděl Michael ho svým kopím srazil z nebes na zem.  „Při pádu se uvolnil jedinečný drahý kámen ze Satanovy koruny a vyhloubil v zemi obrovskou díru. Tak vznikla Česká kotlina. Roztříštěné kousky Satanova drahokamu jsou skryté kdesi na jejím dně." Dodává stará pověst.

Nevíme jak je možné, že v lidské paměti se uchovají odrazy dějů vzdálených stovky miliónů let, ale báchorka o dopadu „satanova" kamene má zřejmě pravdivé jádro.  Čechy tvoří nepravidelnou kruhovou pánev ohraničenou horskými pásmy. Americký astronom D.Papagianis z Bostonské univerzity zkoumal družicové snímky pořízené z výšky 36 000 km a všiml si, že území Čech svým tvarem nápadně připomíná krátery na Měsíci. Odhadl, že „český" kráter o rozměrech asi 300 km ve směru západ-východ a něco přes 200 km ve směru sever-jih je největším na světě. Vyhloubil ho meteorit o průměru 70 km. Za necelé dvě minuty byly mohutnou tlakovou vlnou přesunuty milióny km3 horniny. Vesmírný původ české kotliny a svým způsobem i satanskou legendu podporuje nález jediných dvou českých diamantů, které jsou dnes uloženy v Národním muzeu. V ultra-fialovém světle lze pozorovat jejich naprosto mimořádnou žlutooranžovou luminiscenci. Oba kameny nemají na světě obdobu.

D.Papagianis nebyl se svým názorem první. Už Gagileo Galilei ve svém Hvězdném poslu uvedl: „Ve středu Měsíce se nachází dolina, větší než ostatní a naprosto kruhová. Pozoroval jsem ji jak jen to bylo možné......Toto údolí při východu i západu slunce vyhlíží jako oblast podobná na zemi Čechám; obklopená ze všech stran horami rozloženými po obvodě přesného kruhu."

Snad jen mrazivou shodou okolností v samém středu této pánve, vytvořené dopadem „Satanova" kamene, stojí Praha, hlavní město mágů a okultistů.

Zpět
Vítejte na stránkách MysteryFilm.cz

Arnošt VašíčekNáš svět není tak obyčejný, jak se zdá. Kdesi hluboko pod nánosem všednosti jsou ukryty stopy fascinujících tajemství. Útržky dávno odvátých dějů, minulost plná záhad a nevysvětlených okamžiků. Čekali bychom, že moderní věda jednou provždy skoncuje s nadpřirozenými jevy a tajemnými úkazy, že odhalí vše skryté a najde odpovědi na většinu vzrušujících otázek, ať již se týkají naší historie či současnosti. A je to přesně naopak. Jak se rozrůstá archeologický výzkum, přibývá nálezů s nimiž si nevíme rady. Čím více důmyslných přístrojů a technických postupů se používá, tím více se vynořuje nových záhad. Ve svých knížkách a filmech se pokouším dotknout alespoň některých z nich. Teď přibyly tyto stránky. Najdete na nich informace o novinkách z nakladatelství Mystery Film, tedy o tom, které knihy připravujeme k vydání, jaké hrané filmy či dokumenty právě natáčíme, články o záhadách i překvapivých objevech, a časem, jak doufám, i videosnímky, které natáčíme v různých koutech naší planety. Váš ARNOŠT VAŠÍČEK

Copyright © , EVici tvorba www stránek a e-Shopů, system pronájem e-shopu Upgates , Mapa stránek