MYSTERY FILM :: Arnošt Vašíček :: ZÁHADY STRÁŽCE DUŠÍ

ZÁHADY STRÁŽCE DUŠÍ

Co znamená prastarý magický znak namalovaný na křtinských lebkách? Působilo na Moravě přísně utajené Bratrstvo ohně? Jaké tajemství skrývá obraz zázračné Madony? Žili mezi námi nezranitelní fexti? Byl Vojtěch z Pernštejna zavražděn? Střeží jeho hrobku smrtící kletba? Nachází se na hradě Houska brána do jiných světů nebo je tu ukryto svědectví o neznámé historii? Podaří se rozluštit poselství, zakódované do stěn tamní kaple?

Kniha plná fascinujících faktů, hypotéz a konspiračních teorii navazuje na nové díly televizního seriálu Strážce duší a pokouší se poodhalit další jedinečné záhady českých dějin.

Pevná vazba, barevná příloha, akční cena 249 Kč,

Ukázka:

PŘEDČASNÝ POHŘEB

Události měly vskutku neobvyklý spád. Vojtěch z Pernštejna skonal ráno ve svém paláci na Hradčanech. Jediné rozloučení se zesnulým představovala krátká bohoslužba v Týnském chrámu. Pak již vůz s rakví zamířil k Pardubicím.  Po celonoční jízdě bylo tělo uloženo do hrobky v kostele sv. Bartoloměje.

Co přimělo rodinu, aby jednoho z nejvýše postavených mužů země pohřbila bez velkolepých smutečních slavností a nezbytných církevních obřadů?     Zemřelí šlechtici tehdy bývali vystavováni na svých jednotlivých panstvích. Rozloučit se přicházeli zástupci spřátelených šlechtických rodin, významní rytíři, bohatí městané i poddaní.  Proč tyto pocty byly Vojtěchovi odepřeny?  Pernštejnové přece patřili k nejbohatším a nejvýznamnějším rodům u nás.  Musel existovat nějaký pádný důvod k tak závažnému porušení tradice. Právě jeho odhalení může rozluštit záhadu Vojtěchovy náhlé smrti.

Zemřel na mor a byl okamžitě pohřben, aby se zabránilo nákaze? Letopisy se nezmiňují o žádné epidemii, která by v té době řádila v Praze. Snažili se příbuzní cosi zatajit? Bylo na mrtvém těle něco zvláštního nebo odpudivého?  Některé choroby a jedy znetvoří rysy ve tváři, zdeformují končetiny, poničí pokožku, rozleptají sliznice. Nebyl Vojtěch vystaven, protože se na něj prostě nedalo „dívat"? Nebo by ten pohled vyvolal nežádoucí domněnky? Nepřirozeně znetvořené tělo by pro mnohé mohlo být důkazem, že kletba zabrala, že Vojtěch Kateřinu odsoudil neprávem. Příbuzní možná raději riskli pomluvu za skromný pohřeb než by ukázali tělo v tak hrozném stavu.

Vzhledem k tomu, že nebožtík mohl být do rakve uložen oblečený, s pokrývkou hlavy a rukavicemi na rukou, jedinou viditelnou částí zůstává obličej. Co ho mohlo tak výrazně poznamenat? Zdeformovala jeho rysy nemoc nebo jed? A pokud byl Vojtěch otráven, šlo o neštěstí nebo vraždu?

PÁTRÁNÍ PO VRAŹEDNÉ ZBRANÍ

Kdyby Vojtěch těsně před smrti navštívil hrad Pernštejn, mohl se potravit náhodou. Poblíž vstupní brány se tyčí k obloze památný tis. Dosahuje výšky 15   metrů a jeho kmen má obvod 450 centimetrů. Je to jeden z nejstarších stromů u nás. Podle pověsti vyrostl z hole, kterou tam zabodl do země sám sv. Metoděj. Jiná verze vypráví, že to byla suchá větev, o kterou se opíral poutník ze Svaté země. Šel okolo, když dělníci teprve začínali Pernštejn stavět a pochyboval, že na tak strmé skále by se dal zbudovat hrad. „Uvěřím, že hrad postavíte, jestli se tato suchá větev, která mě doprovází na mé pouti, zazelená a vyroste z ní statný strom." Prohlásil a zabodl větev do země. Ta zapustila kořeny a brzy se zazelenala. Rostla stejně rychle jako hradební zdi a když byl hrad hotov, stál u něj košatý tis. Jejich osudy jsou prý spojeny. Pokud bude tis stále zelený, bude stát i hrad. Když nějaká větev začala usychat, byl to signál, že je třeba na hradě něco opravit. Potvrdilo se to i nedávno. Blesk sežehl vrchol tisu a do rána se propadla klenba jednoho sálu.

Tis je náš nejjedovatější strom. Prudký jed obsahují jehlice, kůra i semena. Podle lidové moudrosti se pod tisem nedoporučuje zdržovat příliš dlouho, aby se člověk jeho výpary neotrávil. Právě na konci zimy, kdy Vojtěch zemřel, je účinek jedu nejsilnější. Ale smrt nastává již dvě hodiny po požití.  Do Prahy by rozhodně dojet nestačil.

Z podezřelých pachatelů nelze vyloučit ani námel. Přesněji řečeno alkaloidy z parazitické houby paličkovice nachové, která parazituje na obilí a travinách. Člověka dokáže zabít i malé množství, třeba kousek chleba z nakaženého žita. Na vesnicích k tomu obvykle docházelo hned po námelem zasažené sklizni, chudý lid totiž využíval úrodu okamžitě, zatímco bohatší dojídali loňské zásoby a tak byli ohroženi až později. Namel je při skladování po osmnáct měsíců chemicky stabilní. Příznaky nejzávažnějších případů jsou opravdu děsivé. Postižený načas ohluchne, oslepne a oněmí. Trápí ho halucinace.  Často vidí „kotouč ohně" a dav v bílých šatech. Zdá se mu, že letí vzduchem. Někteří mají pocit, že jsou jim vyjmuty kosti z těla, že jsou trháni na kusy. Smrt nastává do tří dnů. Nebožtík jakokdyby vypadl z ohně. Má zarudlý, oteklý obličej. Končetiny vypadají jako ohořelé. Lidé až do poloviny 18. století nevěděli, že námel je jedovatý. I když příznaky otravy znali jako oheň svatého Antonína, netušili, co ji způsobuje. Chorobu považovali za Boží trest. V případě Vojtěcha z Pernštejna by možná soudili, že jde o spravedlivou odvetu za smrt Kateřiny Bechyňové. Byl právě proto pohřben předčasně?

Jedna okolnost tuto teorii zpochybňuje. Otrava námelem měla většínou rozsah epidémie. Nakaženou úrodu  přirozene požilo více osob a ne jen jeden člověk. A co když Vojtěcha z Pernštejna opravdu zahubila nějaká nadpřirozená síla?

Zpět
Vítejte na stránkách MysteryFilm.cz

Arnošt VašíčekNáš svět není tak obyčejný, jak se zdá. Kdesi hluboko pod nánosem všednosti jsou ukryty stopy fascinujících tajemství. Útržky dávno odvátých dějů, minulost plná záhad a nevysvětlených okamžiků. Čekali bychom, že moderní věda jednou provždy skoncuje s nadpřirozenými jevy a tajemnými úkazy, že odhalí vše skryté a najde odpovědi na většinu vzrušujících otázek, ať již se týkají naší historie či současnosti. A je to přesně naopak. Jak se rozrůstá archeologický výzkum, přibývá nálezů s nimiž si nevíme rady. Čím více důmyslných přístrojů a technických postupů se používá, tím více se vynořuje nových záhad. Ve svých knížkách a filmech se pokouším dotknout alespoň některých z nich. Teď přibyly tyto stránky. Najdete na nich informace o novinkách z nakladatelství Mystery Film, tedy o tom, které knihy připravujeme k vydání, jaké hrané filmy či dokumenty právě natáčíme, články o záhadách i překvapivých objevech, a časem, jak doufám, i videosnímky, které natáčíme v různých koutech naší planety. Váš ARNOŠT VAŠÍČEK

Copyright © , EVici tvorba www stránek a e-Shopů, system pronájem e-shopu Upgates , Mapa stránek