MYSTERY FILM :: Arnošt Vašíček :: TAJEMSTVÍ ĎÁBLOVY BIBLE

TAJEMSTVÍ ĎÁBLOVY BIBLE

Před necelými osmi sty lety se v chudém benediktýnském klášteře v podlažicéch jakoby zázrakem objevuje velmi podivný rukopis. největší, jaký  kdy na světě existoval. Podle legendy není dílem člověka, ale samotného ďábla. Tajemný původ knihy umocňuje zvláštní výjev. V prázdném prostoru mezi dvěmi identickými věžemi dřepí pekelná bytost. Její vzhled i oblečení se ale zcela liší od středověkých spodobnění satana.

Proč je tento neobyčejný obraz umístěn v blízkosti Zjevení sv. Jana, popisující poslední dny světa? Z jakých důvodů se právě zde zcela mění charakter kodexu; listy mají náhle ponuré zbarvení, pergamen je zčernalý? Co se nacházelo na několika dalších listech, které byly pečlivě vyříznuty? Kdo a proč je odstranil?  Není či nebylo v  knize ukryto varující proroctví o posledních dnech lidstva?

Sérii nevyřešených hádanek rozšiřují překvapivé archeologické nálezy u nás i za hranicemi. Pátrání po záhadách Ďáblovy bible tak vede i na přísně tajné jednání v podzemním městě křižáků, k vražedné sektě assasínů, k magickým obřadům templářských rytířů, na tajemný hrad císaře Fridricha II. a do starých benediktýnských klášterů.

Brožované vydání, barevná příloha, cena 199 Kč

Ukázka:

Ďáblova bible vznikla za podivných okolností, v podivný čas, a zdá se, že i na podivném místě. Podlažický klášter založil okolo roku 1150 šlechtic Vrbata a věnoval ho benediktýnům. Prvním opatem se stal bratr Hugo. Podle Františka Paláckého „Sto let po svém vzniku byly Podlažice nejchudší a nejméně známý klášter benediktýnský v Čechách."

Proslulý historik se jistě nemýlil. Ale pak tady něco nesedí. Na pergamen pro Ďáblovu bibli se spotřebovala kůže nejméně 160 oslů. Hotové jmění! Kde k němu chudí mniši přišli? A ještě jednu okolnost nelze přehlédnout. Ďáblova bible je souborem mnohdy velmi vzácných textů. Přepis každého z nich vyžadoval měsíce v některých případech i roky práce. Kdo spisy na tak dlouhý čas zapůjčil? Ztěží lze předpokládat, že všechny pocházely z jedné knihovny. Jak se je tedy podařilo získat pro odlehlý, bezvýznamný klášter?

Byla Ďáblova bible ve skutečnosti vytvořena někde jinde a podlažičtí mniši do ní jen dopsali údaje o svém bratrstvu? Nebo jsme našli další indicii, že její původ tak trošku zavání zázrakem, ne-li přímo sírou?

Na jaře roku 1421 husité podlažický klášter dobyli a vypálili.  Na jeho místě dnes stojí kostel svaté Markéty. Archeologický průzkum v roce 2004 přinesl několik velmi překvapivých nálezů.  V hlavní lodi původního gotického kostela se nachází záhadný objekt. Dno poměrně úzké podlouhlé jámy pokrývají koncentrické řady drobných, zčásti šikmých kůlových jamek. K čemu tento prostor sloužil není jasné. Co bylo zaraženo nebo stálo v oněch jamkách? Nepodařilo se najít žádný praktický důvod pro tak podivnou podzemní stavbu. Sloužila tedy k rituálním  účelům?   Přímo v areálu kláštera bylo odkryto šest desítek hrobů mužů, žen a dětí. Nelze připustit, že to byl hřbitov obyvatel okolních vesnic, to odporovalo přísným ustanovením benediktýnské řehole. Dva dětské hroby se dokonce nacházely přímo v rajské zahradě, kam měli přístup pouze řeholníci.

„I to je porušení pravidel řehole." Prohlásil vedoucí výzkumu Jan Frolík.  "O podobné situaci  v jiných klášterech nevím  ani z vlastní zkušenosti ani z literatury." Zároveň potvrdil, že hroby pocházejí právě z doby, kdy klášter vzkvétal a byl spravován  benediktýnskými mnichy.

Další dva tajemné hroby pokrývá kamenná deska. Co je pod ní není známo. Hroby dosud nikdo nezkoumal. Jestliže za normálních okolnosti nebylo možné, aby v areálu kláštera pohřbili ženy a děti, pak muselo jít o výjimečnou situaci. Bylo to východisko z nouze? Došlo k nějaké tragédii? Skonali všichni současně? Ale i pak se těla přece dala uložit někde jinde. Měly tyto ženy a děti nějaký vztah k mnichům? Nebo všechny zemřely při nějaké neobvyklé události uprostřed klášterních zdí? Byly ostatky pohřbeny na tak neobvyklém místě,  aby o nich nikdo nevěděl?

Zpět
Vítejte na stránkách MysteryFilm.cz

Arnošt VašíčekNáš svět není tak obyčejný, jak se zdá. Kdesi hluboko pod nánosem všednosti jsou ukryty stopy fascinujících tajemství. Útržky dávno odvátých dějů, minulost plná záhad a nevysvětlených okamžiků. Čekali bychom, že moderní věda jednou provždy skoncuje s nadpřirozenými jevy a tajemnými úkazy, že odhalí vše skryté a najde odpovědi na většinu vzrušujících otázek, ať již se týkají naší historie či současnosti. A je to přesně naopak. Jak se rozrůstá archeologický výzkum, přibývá nálezů s nimiž si nevíme rady. Čím více důmyslných přístrojů a technických postupů se používá, tím více se vynořuje nových záhad. Ve svých knížkách a filmech se pokouším dotknout alespoň některých z nich. Teď přibyly tyto stránky. Najdete na nich informace o novinkách z nakladatelství Mystery Film, tedy o tom, které knihy připravujeme k vydání, jaké hrané filmy či dokumenty právě natáčíme, články o záhadách i překvapivých objevech, a časem, jak doufám, i videosnímky, které natáčíme v různých koutech naší planety. Váš ARNOŠT VAŠÍČEK

Copyright © , EVici tvorba www stránek a e-Shopů, system pronájem e-shopu Upgates , Mapa stránek