MYSTERY FILM :: Arnošt Vašíček :: SETKÁNÍ S TAJEMNEM

SETKÁNÍ S TAJEMNEM

Ozvěny záhrobí - Příliš reálné přízraky - Strašidelné domy - Tušení smrti - Varovný hlas snů - neomylné věštby - Předpovězené vraždy - Podivné shody

Téměř každý z nás se alespoň jednou setkal s něčím neobvyklým a záhadným Někteří lidé zahlédli přízraky a sledovali podivné úkazy. Jiní byli ve snu varováni před nadcházející tragédii, dokázali věštit budoucnost nebo pouhou myšlenkou navázali spojení se svými bližními. Do mnoha osudů zasáhly neznámé síly; ničily je kletby a nevysvětlitelná šňůra neštěstí, jiné zázračně ochránila tajemná moc.

Setkání s tajemnem je výběrem nejprůkaznějších z několika tisíc případů, které autor shromáždil ve svém archivu.  Vznikla zásluhou těch, kteří se nebáli přiznat, že se setkali s něčím, co sice nejsme schopni pochopit, ale co přesto nemůžeme popřít a přehlížet. Jejich svědecké výpovědi dokazují, že nejen svět okolo nás, ale především my sami v sobě skrýváme četná nerozluštěná tajemství.

Brožované vydání     počet stran 143     Cena 179 Kč

Ukázka:

JASNOVIDCI V ROLICH DETEKTIVŮ

V jedné z odlehlých částí Hongkongu se našly mrtvoly dvou sester ve věku 16 a 19 let Obě dívky byly bestiálně zavraždě­ny a na jejich pohlavních orgánech patolog nalezl četné řezné rány. Těla byla objevena na opuštěném místě, neexistovalo je­diné svědectví a stopy byly více než skromné. Přesto již po čtyřiceti osmi hodinách byli pachatelé dopadeni.

Jeden z místních hypnotizérů uvedl do transu médium, kte­ré popsalo poslední chvíle obětí a podrobně vylíčilo podobu vrahů. Další z věštců pak z ptačích kostí zamíchaných v kelímku a hozených na dlažbu chrámu vyčetl pravděpo­dobný úkryt lidských bestií. Bleskurychlá šťára závěry jas­novidců potvrdila. V určeném domě byl zadržen gang mla­distvých. Jeden z jeho členů měl u sebe zlatý přívěsek, který prokazatelně patřil starší z dívek. Po zatčení se vrahově záhy doznali.

Na sklonku padesátých let byly čtyři tisíce posluchačů hou­slového koncertu v Rio de Janeiru svědky zajímavého úkazu. Italský houslista Mario Muselli se náhle projevil jako věštec. Třikrát nasadil smyčec, zaváhal a pak řekl do mikrofonu: „Ne­dokážu to vyjádřit přesně, mám však dojem, že v tuto chvíli se tři muži pokoušejí otevřít autogenem trezor v První úvěrové bance v Riu. Snad by bylo lepší, kdyby se tam někdo podíval."

Přítomný policista ihned informoval své kolegy a ti zadrže­li ohromené lupiče přímo při činu.

V říjnu roku 1965 se u Antverp potopila rýnská loď Wilhelma Jansena. Zjistit, kde má trhlinu, bylo nemožné. Majitel ztroskotaného plavidla požádal o pomoc tehdy sedmapadesátiletého holandského jasnovidce Gérarda Croiseta. Ten byl zrovna v Utrechtu. Po chvilce soustředění telefonicky označil s přesností 30 cm místo ve dně lodi, kde pak potápěč díru sku­tečně našel.

Croiset se ovšem nejčastěji zabýval pátráním po pohřešovaných dětech. Údajně byl úspěšný ve více než 400 případech, i když někdy šlo již jen o nález mrtvolky. Časopis Re­vue technique de la police uveřejnil důkazy o několika Croisetových zásazích. Na podzim roku 1964 se v Amsterodamu ztratilo dítě. Policie byla bezradná. Komisař si vyžádal pomoc jasnovidce. Croiset okamžitě odpověděl: „Vidím toto: Kanál s mostem, na levé straně jsou domy a věž. Na nábřeží je níz­ká bedna plná písku. Bednu uzavírá víko. Toto víko má visací zámek. Dítě se utopilo. Jeho mrtvola je v kanálu tam, kde ho protíná přímka spojující bednu s pískem a věž. Počkejte. Všech­no vám to nakreslím."

Policisté s nákresem v ruce pátrali po městě bezúspěšně. Ka­nálů je v Amsterodamu opravdu spousta. Teprve když nákres zveřejnily noviny, bylo místo objeveno na základě hlášení ob­čanů. Bylo tam opravdu všechno, věž v pozadí, most, bedna, zámek, a dokonce souhlasila i značka zámku, kterou Croiset také uvedl. Mrtvé dítě se skutečně na udaném místě našlo. Kres­ba a policejní fotografie z místa nálezu jsou naprosto totožné.

O něco později chtěl jeden z policejních komisařů dokázat, že ani proslulý Croiset není neomylný. Případ začínal podob­ně. Policisté marně pátrali po ztraceném dítěti. Byl pátek a Croi­set řekl: „Vidím určitou krajinu na břehu kanálu," Poté přes­ně popsal malý úzký domek se značně špičatou střechou a je­ho bezprostřední okolí. „Počkejte ale," dodal Croiset, „nevím, kde je teď tělo dítěte. Dítě se utopilo. Nevím o něm nic a ne­mohu vám nic říct. Na místě, které jsem vám popsal, je na­jdete v úterý ráno, jak plave po vodě právě před domkem se špičatou střechou."

Policie pátrala po tomto záhadném domku a tentokrát jej našla. Potápěči prohledali kanál, ovšem bez výsledku. Vyšet­řovatel chtěl usvědčit jasnovidce z omylu alespoň v datu nálezu mrtvoly, a tak prohlásil: „Má-li se tu tělo objevit v úterý ráno, musí teď být někde dál proti toku, protože proti proudu pla­vat nemůže. Budeme tam hledat a nasadíme potápěče. Na­jdeme pozůstatky dřív než v úterý a znemožníme, aby se do­staly na místo, které určil Croiset"

Potápěči prohledávali kanál po celý víkend i v pondělí bez­úspěšně. V úterý ráno se tělo tiše vynořilo z vody před dom­kem se špičatou střechou.

Na projížďce na moři poblíž Janova se mladá žena dopro­vázená starší paní ve smutku setkala s mužem v šedém oble­ku, zřejmě svým dobrým známým. Po pozdravu mu předsta­vila svou přítelkyni a dodala: „Anin manžel nedávno zemřel na infarkt" Muž upřel na neznámou vdovu pohled a po chvilce mlčení pravil: „Paní, dejte tělo svého manžela vykopat a ohledat. Zjistíte, že nezemřel na infarkt, ale byl otráven."

Po exhumaci a pitvě se skutečně tato slova potvrdila a vrah byl nalezen a odsouzen. Muž z lodi byl Max Major Locatelli, jeden z nejlepších jasnovidců Evropy. Mimo jiné předpověděl smrt Sta­lina, Gándhího a Jiřího VI. a také asi dvacet tisíc drobných událostí pro své klienty. Jeho jasnozřivost mu dokonce za­chránila život. Bylo to v Ciampinu v roce 1947. Locatelli na to vzpomíná: „Chtěl jsem tenkrát letět do Maroka navštívit své tři přátele, opatřil jsem si proto letenku do malého dvoumotorového letadla. Náhle však - to už jsem seděl v kabině - se mi udělaly mžitky před očima a před sebou jsem zahlédl veliký čer­ný vůz, v němž se zoufale zmítala těla loutek. Kolem všeho šlehaly do výše obrovské plameny. Okamžitě jsem opustil le­tadlo, které za několik minut po startu explodovalo."

Zpět
Vítejte na stránkách MysteryFilm.cz

Arnošt VašíčekNáš svět není tak obyčejný, jak se zdá. Kdesi hluboko pod nánosem všednosti jsou ukryty stopy fascinujících tajemství. Útržky dávno odvátých dějů, minulost plná záhad a nevysvětlených okamžiků. Čekali bychom, že moderní věda jednou provždy skoncuje s nadpřirozenými jevy a tajemnými úkazy, že odhalí vše skryté a najde odpovědi na většinu vzrušujících otázek, ať již se týkají naší historie či současnosti. A je to přesně naopak. Jak se rozrůstá archeologický výzkum, přibývá nálezů s nimiž si nevíme rady. Čím více důmyslných přístrojů a technických postupů se používá, tím více se vynořuje nových záhad. Ve svých knížkách a filmech se pokouším dotknout alespoň některých z nich. Teď přibyly tyto stránky. Najdete na nich informace o novinkách z nakladatelství Mystery Film, tedy o tom, které knihy připravujeme k vydání, jaké hrané filmy či dokumenty právě natáčíme, články o záhadách i překvapivých objevech, a časem, jak doufám, i videosnímky, které natáčíme v různých koutech naší planety. Váš ARNOŠT VAŠÍČEK

Copyright © , EVici tvorba www stránek a e-Shopů, system pronájem e-shopu Upgates , Mapa stránek