MYSTERY FILM :: Arnošt Vašíček :: SEDM ZÁHAD STRÁŽCE DUŠÍ

SEDM ZÁHAD STRÁŽCE DUŠÍ

Po čem pátrali templáři na biblické hoře Mórija? Souvisely čarodějnické procesy s genetickými pokusy mimozemské civilizace? Žil na Moravě poslední potomek královského rodu Inků? podaří se objevit Dýmající zrcadlo a mytické oči smrti? Kdo byl poslední český upír? Dokázali alchymisté komunikovat s nadpřirozenými bytostmi?

Autor se vrací  k jednotlivým námětům televizního seriálu Strážce duší, tentokrát v dokumentární knize plné překvapivých faktů a odhalení. Poutavě představuje záhadné archeologické nálezy a podivné záznamy v starých kronikách, které se doposud nepodařilo uspokojivě vysvětlit.

Pevná vazba, barevná příloha, cena 249 Kč

Ukázka:

ZAPOVĚZENÉ TAJEMSTVÍ

Hrstka rytířů prostupovala posvátnou horou. Razili tunel  hluboko pod místem na nějž kdysi dávno shlédl samotný Hospodin a kde později stával  Šalamounův chrám. V přísném utajení hledali hmatatelné svědectví z dob, kdy zasvěcenci rozmlouvali s Bohem a na vlastní oči směli spatřit  tváře jeho Poslů. Namáhavé pátrání trvalo léta. Co přineslo? Co odhalilo? Proč byly jeho výsledky tak úporně střeženy? A z jakých důvodů ani dnes o nich téměř nic nevíme?

Rytíři Templu střežili poutní cesty ve Svaté zemi a v případě potřeby se zúčastňovali tažení proti Saracénům, tvrdí jednohlasně historikové. Ale co se dělo před tím než byl řád oficiálně založen,  po oněch téměř deset let kdy jeho budoucí členové působili v Jeruzalému jako laické bratrstvo? Nikdo je neviděl na bojišti. Dlouhé týdny setrvávali ve svém sídle. Chráněni jeho masivními zdmi  před očima nežádoucích svědků sestupovali kamsi do podzemí. A pokud vyrazili ven, pak jen proto, aby na svých koních uspořádali tajnou výpravu do odlehlých části země. Co tedy bylo jejich skutečným cílem?

Templářský řád představuje jednu z nejtajemnějších společnosti lidských dějin. Jeho velmistři a přední rytíři ovládali utajované nauky Západu i Východu, byli obeznámeni s poznatky starověkých mudrců i technickými dovednostmi, které notně předběhly svou dobu. Odhalili zakódované principy posvátné geometrie a rozluštili božský zákon, ovládající  číslo, váhu a míru. Našli klíč k dávno zapomenutým dveřím za nimiž se skrývalo poznání z dob zlatého věku lidstva.  Neobvyklé vědomosti, které templáři získali, byly zcela jistě určené jen úzkému okruhu zasvěcenců. A ctihodní velmistři řádu důsledně dbali na to, aby to tak zůstalo navždy. Libovali si v kryptogramech, šifrách a přísně tajných úkrytech. Svým následníkům přenechávali poselství, obklopena mnoha otazníky. Ačkoli se sami snažili odhalovat zapovězená tajemství, když se jim to povedlo, okamžitě je zabalili do neprůhledné roušky. Spolehlivě drželi jazyk za zuby. Okolní svět věděl jen pramálo o tom co se opravdu děje za mohutnými zdmi templářských hradů a komend. A jak už tomu bývá, kam neproniká světlo, kde je vše obklopeno mlhou fasci-nujících domněnek a vzrušujících nejasností,  tam vzniká úrodné podhoubí pro kvas mýtů a legend. Člověk až žasne, co vše je templářům přičítáno. Našli prý archu úmluvy, vykopali stroj na manu a získali Svatý Grál. Pomáhali dokonce pašovat proslulé plátno s otiskem Kristova těla z Cařihradu do Benátek a zcela jistě.....    Zkrátka jsou podezírání téměř ze všeho. Neexistuje snad jediný starozákonní kultovní předmět, který jim neměl projít rukama. Navíc dokázali nashromáždit obrovský majetek. Veškeré cennosti řádu, svátosti, relikvie a náboženské objekty, ani zlato a drahé kameny, se ale nikdy nenašly a jsou prý dodnes uschovány v důmyslných skrýších. Pravděpodobně někde v Evropě, možná až v Mexiku nebo dokonce na Oak Islandu u kanadského pobřeží, jak tvrdí nejodvážnější spekulace. Nelze popřít, že ani s postupem času, rostoucími poznatky historiků a novými archeologickými objevy záhad okolo templářů neubývá. Právě naopak pyramida tajemství, navršená nad existenci jejich tajuplného společenství spolehlivě roste.

Zpět
Vítejte na stránkách MysteryFilm.cz

Arnošt VašíčekNáš svět není tak obyčejný, jak se zdá. Kdesi hluboko pod nánosem všednosti jsou ukryty stopy fascinujících tajemství. Útržky dávno odvátých dějů, minulost plná záhad a nevysvětlených okamžiků. Čekali bychom, že moderní věda jednou provždy skoncuje s nadpřirozenými jevy a tajemnými úkazy, že odhalí vše skryté a najde odpovědi na většinu vzrušujících otázek, ať již se týkají naší historie či současnosti. A je to přesně naopak. Jak se rozrůstá archeologický výzkum, přibývá nálezů s nimiž si nevíme rady. Čím více důmyslných přístrojů a technických postupů se používá, tím více se vynořuje nových záhad. Ve svých knížkách a filmech se pokouším dotknout alespoň některých z nich. Teď přibyly tyto stránky. Najdete na nich informace o novinkách z nakladatelství Mystery Film, tedy o tom, které knihy připravujeme k vydání, jaké hrané filmy či dokumenty právě natáčíme, články o záhadách i překvapivých objevech, a časem, jak doufám, i videosnímky, které natáčíme v různých koutech naší planety. Váš ARNOŠT VAŠÍČEK

Copyright © , EVici tvorba www stránek a e-Shopů, system pronájem e-shopu Upgates , Mapa stránek