MYSTERY FILM :: Arnošt Vašíček :: POMALOVANÉ LEBKY

POMALOVANÉ LEBKY

Ten pohled byl úděsný a zároveň vyvolával nadšení. Ještě před okamžikem nikdo z nich nevěděl, co se nachází za zavaleným koncem úzké a velmi nízké větrací chodby. Pouze tušili, že podzemí chrámu skrývá další neznámé prostory.

Konečně odstranili poslední kámen a překonali zbývajících pár metrů k zčernalému otvoru. Jeden z nich posvítil dovnitř. Venku, vysoko nad jejich hlavami svírala krajinu mrazivá únorová noc. Dole bylo o poznání tepleji a navíc je spalovala objevitelská horečka. Scházelo pouhých pět minut k ukončení směny.  Pouhých tři sta sekund, než se měli vysoukat zpět na povrch, sbalit výstroj a odjet domů. Nečekali, že se zrovna v této chvíli stane něco tak výjimečného.

Nyní, dva muži a jedna žena, udiveně zírali do necelých deset metrů dlouhé lichoběžníkové krypty. Její dno pokrývala vysoká vrstva lidských kosti. Kužely světla baterek klouzaly po strašidelné změti ostatků tam a zpět. Tohle rozhodně nebyla klasická hrobka. Těla nebožtíků nespočívala v rakvích a nehalily je rozpadající se rubáše. Hnáty a lebky ležely na sobě bez ladu a skladu; děsivá hromada, navršena neznámo kým a neznámo proč.

Jedinečný nález byl zaznamenán 9. února 1991 v 21.25 hod. Zasloužil se o něj brněnský Speleologický klub, vedený Markem Šenkyříkem. Jeho členové se více než dva měsíce probíjeli náhodně objevenou chodbou pod chrámem Panny Marie v Křtinách. Nevěděli, co je čeká na konci, ale oprávněně předpokládali, že zdejší podzemní prostory jsou mnohem větší a složitější, než by se zdálo. Možná dokonce navazují na ohromný systém až několik kilometrů dlouhých tajných chodeb, o nichž vyprávějí pověsti.

ZÁHADNÝ SYMBOL

V lichoběžníkové kryptě spočívaly ostatky téměř tisíce osob. Odkud se tak ohromné množství kosti vzalo? Chrám Panny Marie byl vybudován v první polovině 18. století na místě, kde dřív stály dva středověké kostely a hřbitov, na němž se pohřbívalo přes pět set let. Předpokládá se, že právě kostry ze zrušených hrobů skončily na jedné velké hromadě. Jak je možné, že se mezi nimi nacházelo i dvanáct pomalovaných lebek? Ty rozhodně nemohly být uloženy v zemi. Kresba, vytvořena směsí dřevěného uhlí a živočišného tuku by to nepřečkala. Lebky musely původně spočívat na dobře chráněném, suchém a chladném místě, snad v samostatné hrobce nebo ve sklepení původního kostela.   Šlo tedy o příslušníky nějakého šlechtického rodu, opaty, faráře nebo jiné významné osoby?

„Téměř shodný způsob označení všech dvanácti lebek svědčí o tom, že v tomto případě nebyla totožnost mrtvých důležitá. Kresba snad spíše symbolizuje nějaký zvláštní povahový rys nebo možná osud společný všem dvanácti zemřelým. Evidentně byly takto označeny kosterní pozůstatky lidí nějakým způsobem výjimečných. Je dokonce možné, že by se mohlo jednat o lebky mučedníků. Historikové se shodují v názoru, že kresby podle svého charakteru pochází ze 17. století. Je obecně známo, že v době pobělohorské dochází u nás ke vzkříšení památky katolických mučedníků a byly to právě Křtiny, které v té době prosluly jako jedno z významných center rekatolizačního hnutí na Moravě."

Hypotéza Ladislavy Horáčkové, která nalezené kosterní ostatky dlouho zkoumala, má ale háček. Proč pomalované lebky nebyly vystaveny na čestném místě přímo v chrámu a skončily na hromadě jiných starých kostí? Takové zacházení s ostatky mučedníků by kněz jistě nepřipustil. Spíše se zdá, že nikdo netušil, komu lebky patřily a co znamená malba, kterou jsou ozdobeny.

Z připravované knihy ZÁHADY STRÁŽCE DUŠÍ

Zpět
Vítejte na stránkách MysteryFilm.cz

Arnošt VašíčekNáš svět není tak obyčejný, jak se zdá. Kdesi hluboko pod nánosem všednosti jsou ukryty stopy fascinujících tajemství. Útržky dávno odvátých dějů, minulost plná záhad a nevysvětlených okamžiků. Čekali bychom, že moderní věda jednou provždy skoncuje s nadpřirozenými jevy a tajemnými úkazy, že odhalí vše skryté a najde odpovědi na většinu vzrušujících otázek, ať již se týkají naší historie či současnosti. A je to přesně naopak. Jak se rozrůstá archeologický výzkum, přibývá nálezů s nimiž si nevíme rady. Čím více důmyslných přístrojů a technických postupů se používá, tím více se vynořuje nových záhad. Ve svých knížkách a filmech se pokouším dotknout alespoň některých z nich. Teď přibyly tyto stránky. Najdete na nich informace o novinkách z nakladatelství Mystery Film, tedy o tom, které knihy připravujeme k vydání, jaké hrané filmy či dokumenty právě natáčíme, články o záhadách i překvapivých objevech, a časem, jak doufám, i videosnímky, které natáčíme v různých koutech naší planety. Váš ARNOŠT VAŠÍČEK

Copyright © , EVici tvorba www stránek a e-Shopů, system pronájem e-shopu Upgates , Mapa stránek