MYSTERY FILM :: Arnošt Vašíček :: OŽIVLÉ OBRAZY

OŽIVLÉ OBRAZY

Kostel svatého Jiřího na severozápadě jordánské Madaby je vybudován na základech původního byzantského chrámu. Na podlaze se dodnes zachovala unikátní mapa Svaté země z poloviny 6. století. Rozsáhlá mozaika zobrazuje krajinu od Egypta po fénické pobřeží s přesně zakreslenými 157 různými městy a osadami. Mnohé z nich odpovídají poznatkům historiků, jiné se doposud nepodařilo identifikovat. Starobylé sloupoví obklopuje novodobější zástavba s typickými  pravoslavnými malbami. V roce 1976 se v posvěcených prostorách chrámu přihodila neuvěřitelná věc. Před zraky mnoha věřících a skupiny církevních hodnostářů se náhle změnil vzhled jedné z ikon.

Představený kostela otec Spiro si na tento zázrak dobře vzpomíná:„ Obraz svaté matky byl tehdy umístěn spolu s ostatními ikonami poblíž oltáře v hlavní chrámové lodi. Dne 26. února roku 1976 k nám přijel představený z Damašku, aby křesťany z Madaby pomazal svatým olejem. A právě onu neděli se to stalo. Krátce po zahájení bohoslužby, začalo náhle  z obrazu vyzařovat pronikavé  světlo a vycházet paprsky různých  barev. Modrá, červená, žlutá, růžová, zelená. Prostě záplava různých barev, které jakoby rotovaly, prolínaly se a vytvářely pestré girlandy světelných záblesků. Když záře pohasla, ve spodní polovině obrazu se zřetelně rýsovala ruka neviditelné postavy, tajemná modrofialová ruka, která tam dříve nebyla. Vzpínala se vzhůru a konečky svých štíhlých prstů se lehounce dotýkala náramku na ruce Madony. Když lidé spatřili tu úžasnou změnu, začali dojetím plakat a ve vytržení se ptali: Co se to stalo s tímto obrazem? A stále se nechápavě dívali na tu záhadnou cizí ruku, která se stala trvalou součástí výjevu. Případ byl oznámen patriarchovi z Jeruzaléma a ten povolal biskupy, aby u obrazu každý den sloužili mše a celý zázrak důkladně prozkoumali."

Výsledky nebyly valné.  Rozluštit proč a jakým způsobem obraz náhle změnil svou podobu, se nepodařilo. Domněnka, že působením vnějších vlivů oprýskala horní vrstva barvy a tak byla odhalena nějaká starší původní malba, musela být zavržena. Ruka přimalovaná neviditelným malířem vystupuje jakoby z jiného prostoru, zaujímá polohu jako když je držena nad hlavou a má chránit očí proti slunci. Její zápěstí je bohatě zdobeno náramky ze zlata a vzácných kamenů a také rukáv ze zjevně drahé látky nesvědčí o chudobě. Věřící považuji obraz za zázračný a jsou přesvědčení, že jakékoli přání, vyslovené u něj v upřímné modlitbě, bude vyslyšeno.  Zjevení oné tajemné ruky je prý poselstvím vyšší moci. Co však v tomto případě má ruka symbolizovat? Je příslibem anebo varováním?

STÁRNOUCÍ PORTRÉT

Záhadná Madona z jordánské Madaby není ovšem jediným obrazem, který  žije jakoby vlastním životem. Obdobná díla jsou známá i z jiných koutů světa. Manželé Arne a Lizette Nygaardovi se těšili na dovolenou na palubě své námořní  jachty, kterou nechali dopravit z Dánska do Kingstonu na Jamaice. Ve dnech, kdy v přístavu nakupovali zásoby a dokončovali přípravy na plavbu, se půvabná tehdy dvaceti sedmiletá Lizette nechala namalovat místním lidovým umělcem. Poměrně vystižný portrét pak zavěsila do kajuty. Krátce nato vypluli. Pobyt na moři měl zprvu příchuť romantického výletu. Rajskou idylu rozbilo asi po týdnu šokující jitro. Arne stál u kormidla, když se z kajuty ozval srdcervoucí výkřik. Vběhl dovnitř a uviděl Lizette v podivném záchvatu hrůzy, třásla se na celém těle a nepříčetně pozorovala svůj portrét. „Když jsem zpozoroval tu podobiznu, zůstal jsem jako opařený," přiznal později. "Vůbec jsem ten obraz nepoznával, nechápal jsem co se stalo. Vlasy získaly stříbrnou barvu, okolo očí se objevily hluboké vrásky. Tvář očividně zestárla. Místo mladé ženy se na mne dívala přinejmenším šedesátnice."

Manželé se snažili nalézt jakési  rozumné vysvětlení. Domnívali se, že změnu mohl vyvolat slaný vzduch a nadměrná vlhkost a rozhodli se obraz uschovat na lépe chráněném místě, Ale ani to nepomohlo. Obraz očividně stárnul dále. Po týdnu představovaltvař stařeny se scvrklou pokožkou a záplavou vrásek. Její přimhouřené unavené oči získaly trpící, bolesti poznamenaný výraz. Lisetthe po spatření tohoto výjev se psychicky zhroutila a musela být hospitalizována. Po návratu do Kodaně byl stárnoucí portrét zkoumán skupinou expertů. Závěr jejich výzkumu se dal shrnout do jediné věty. Příčiny změny obrazu nejsou známé.

SLEPÝ MALÍŘ

Slepec, který se v úzkých ztemnělých uličkách Neapole sháněl po štětci a barvách působil komicky. Jak by nevidoucí mohl namalovat obraz! A přece. Silné vnuknutí a jasná vnitřní vize vykonaly zázrak. Slepý muž, obklopen houfem užaslých přihlížejících, začal tvořit. Nejistou rukou nanesl na plátno obrysy postavy a náznak tváře. Portrét Madony vznikal na přímý příkaz  matky Boží. Hotové dílo se nemohlo pyšnit dokonalosti, bylo jen hrubě načrtnutou skicou. Domalovat Madonu ale nebylo nutné.  Obraz se sám od sebe den ode dne měnil. Podoba panny Marie vystupovala z neumělého slepcova náčrtu, ožívala barvami a nabývala dojímavé krásy. Jako poslední se objevila koruna z briliantů a perel, posazena na lesklých vlasech. Překvapivé proměny žijící podobizny sledovaly davy lidí. Neapolský kardinál  Prisca nechal se souhlasem papeže Madonu vystavit v kapli v Capo di Monte, aby z  léčivé a ducha povzbuzující síly obrazu mohli čerpat místní věřící i poutníci z daleka.

Na celém světě jsou známý více než dvě desítky podobných případů. Přestože většina z nich  byla podrobena vědeckému zkoumání stále se nedaří odhalit jaký záhadný proces vyvolává tak pronikavé proměny vzhledu některých obrazů? Je to pouze hra přírodních sil anebo projev vyšší moci? Jestliže před zraky desítek přihlížejících mrtvá věc ožije a značně změní svou podobu, lze pro tento úkaz najít jiné slovo než zázrak?

Zpět
Vítejte na stránkách MysteryFilm.cz

Arnošt VašíčekNáš svět není tak obyčejný, jak se zdá. Kdesi hluboko pod nánosem všednosti jsou ukryty stopy fascinujících tajemství. Útržky dávno odvátých dějů, minulost plná záhad a nevysvětlených okamžiků. Čekali bychom, že moderní věda jednou provždy skoncuje s nadpřirozenými jevy a tajemnými úkazy, že odhalí vše skryté a najde odpovědi na většinu vzrušujících otázek, ať již se týkají naší historie či současnosti. A je to přesně naopak. Jak se rozrůstá archeologický výzkum, přibývá nálezů s nimiž si nevíme rady. Čím více důmyslných přístrojů a technických postupů se používá, tím více se vynořuje nových záhad. Ve svých knížkách a filmech se pokouším dotknout alespoň některých z nich. Teď přibyly tyto stránky. Najdete na nich informace o novinkách z nakladatelství Mystery Film, tedy o tom, které knihy připravujeme k vydání, jaké hrané filmy či dokumenty právě natáčíme, články o záhadách i překvapivých objevech, a časem, jak doufám, i videosnímky, které natáčíme v různých koutech naší planety. Váš ARNOŠT VAŠÍČEK

Copyright © , EVici tvorba www stránek a e-Shopů, system pronájem e-shopu Upgates , Mapa stránek