MYSTERY FILM :: Arnošt Vašíček :: MONSTRUM Z JEZERA VAN

MONSTRUM Z JEZERA VAN

Ve východním Turecku kolují pověsti o podivném zvířeti, které obývá obrovské jezero Van. Četné výpovědí očitých svědků podpořil i unikátní videozáznam.

Podle letité legendy žije v hlubinách jezera cosi velkého a neznámého. Domorodci tomuto tajemnému vodnímu tvoru dali jméno Canavar - monstrum. Stejně dobře by mu ale slušel i přídomek „vodní kůň". Zvíře má sedm až devět metrů dlouhé hadovité tělo, pokryté tmavými šupinami. Jeho trojúhelníkové, jakoby koňské  a velmi chlupaté, hlavě vévodí výrazné oči. Nahoře se dají rozpoznat velké uši nebo jakési rohy či  kožní výrůstky. Tlama je opatřena ostrými zuby. Od temene se táhne pás tuhých žíní či chlupů, připomínajících výraznou  hřívu. Někteří svědci pozorovali na zádech zvířete trojúhelníkové  výběžky, podobné ploutvím nebo kostěným destičkám.  Podle jiných popisů jde o klikatý černý pruh na bílém těle. Někdy byly tyto dvě odlišné nestvůry spatřeny těsně vedle sebe. Není ovšem známo, zda šlo o samce a samici nebo dva zcela rozdílné druhy.

SVĚDECTVÍ Z  DÁVNOVĚKU

„Vyobrazení nestvůry z jezera Van nacházíme již na artefaktech, které vytvořili prehistoričtí lovci," tvrdí profesor  Altan Cilingiroglu, který vede archeologické vykopávky v okolí nedaleké pevnosti Aynis.  „Mezi rytinami praturů a jiných dobře známých zvířat jsme totiž objevili i obrázky záhadného tvora, který odpovídá popisu Canavara."

Další stopa byla nalezena na neobydleném ostrově Ahmatar, vzdáleném asi dvacet minut plavby od východního břehu. V desátém století zde mnich Manuel vybudoval kostel pro arménské katolíky. Venkovní zdi chrámu pokrývají  biblické a legendární výjevy. Jeden z nich zobrazuje loďku pod níž plave  mohutné šupinaté zvíře s protáhlou ještěří tlamou a výraznýma ušima. Na palubě stojí tři postavy, které vhazují dalšího muže rovnou do chřtánu obludy. „Je to  obět jezernímu monstru," míní profesor Cilingiroglu.  Podle jiného názoru scéna  představuje biblického Jonáše a velrybu. Obří kytovci ovšem nemají šupinatá těla, postrádají uši a nedovedou ohnout hlavu, jak domnělou velrybu zobrazil na zdi kostela neznámý umělec.

PŘÍLIŠ SLANÝ DOMOV

Van je  největším tureckým jezerem. Dosahuje délky 120 km, v nejširším místě měří 80 km a celkově zaujímá  plochu 3 755 čtverečních km. Největší hloubku se nepodařilo zjistit. Dosavadní průzkum  ukazuje na úžasných 455 m. Jezero vzniklo asi před 100 000 lety po výbuchu vulkánu. Voda je hořká, slaná a obsahuje karbonáty. Přesto se v ní dobře daří velmi chutné rybě, které domo-rodci říkají „darekh". Vyhovovaly by ale tyto podmínky i velkým živočichům?  Místní lidé jsou přesvědčeni, že ano a o výskytu canavara nepochybují.     Celkem již totiž bylo zaznamenáno několik stovek pozorování.   Nestvůru na vlastní oči spatřily i velmi významné osobnosti. Mimo jiné Bestami Alkan, zastupující guvernér provincie Van,  a člen parlamentu Zeki Ergezen. Podle jejich výpovědi zvíře připomíná pravěkého ještěra. Na zádech má trojúhelníkové výběžky jako stegosaurus a odpornou hlavu, pokrývají chlupy nebo husté kožními výrůstky. Svědectví obou mužů podnítilo v roce 1995 tureckou vládu k vyslání vědeckého týmu. Pátrání ale nepřineslo žádné konkrétní výsledky. Zájem o průzkum jezera projevil za svého života i  mořský biolog a světoznámý dokumentarista Jacques Cousteau.

POKREVNÍ PŘIBUZNÍ

Výskyt podobného tvora byl  zaznamenán také v Jihoafrické republice. Podle úředních záznamů zmizelo pod vodopády kwaNoggaza za záhadných okolností již přes 40 lidí. I když mnohé oběti mohly spáchat sebevraždu nebo se zřítit dolů nešťastnou náhodou, jejich konec byl vždy podivný. Když těla po čase vyplula  na hladinu , scházely jim všechny měkké části. Snad je spořádali úhoři nebo krabi. Domorodci ovšem věří, že způsobila „inkanyamba". Toto tajemné zvíře má ohromné, téměř deset metrů dlouhé, tmavé hadí tělo. Tvar lebky ovšem připomíná spíše koně než plaza. Temeno a zadní část krku pokrývá hříva. Netvoří ji vlasy, ale jakési plandavé laloky nebo snad  záhyby volné kůže.  V okolních jeskyních se dochovaly prastaré kresby Sanů, zobrazující tohoto podivného křížence. Na horní části hlavy jsou  někdy kromě oné zvláštní hřívy namalovány i rohovité výčnělky.

Jezero Pohenegamook v Kanadě obývá vodní obluda, kterou Indiáni nazývají „poník".  Také tento záhadný tvor má  hlavu připomínající chlupatou hlavu koně - poníka a na zádech pilovité vyvýšení či kostnaté výběžky. Jeho hadovité tělo je prý téměř dvanáct metrů dlouhé.

V roce 1993 v zátoce Toyoma v Japonském moři rybáři vylovili rozkládající se kus masa o hmotnosti 2 tuna a délce 10 metrů. Studium pořízených fotografii, /rybáři se odporně páchnoucí zdechliny rychle zbavili/ ukázalo, že ostatky patřily neznámému zvířeti, které připomínalo plesiosaura s „ozubeným" hřbetem.

KRÁLOVÉ HLUBIN

Připomeňme si, že jezero Van vzniklo asi před 100 000 lety. Rozhodně v něm nemůže žít nějaký „zapomenutý" prehistorický ještěr.  Podle jistých domněnek by mohlo jít o velkého jesetera. Některé druhy těchto skutečných králů vodních hlubin spolehlivě dosahuji  délky šesti až devíti metrů a váhy přes jednu tunu. Na těle bez šupin jsou dobře rozpoznatelné podélné řady kostěných destiček, které jsou na zádech pilovitě uspořádaný a vytvářejí dojem zubatých výběžku. Jeseteři se podobají křížencům prehistorických ještěrů a žraloků. Mají protáhlou špičatou  tlamu, štíhlé hadovité tělo a nesouměrnou zadní ploutev. Obývali moře  a jezera již před stovkami miliónů let a od dob dinosaurů se prakticky nezměnili.

„Jeseteří žijí u dna v bahně  nebo písku, do něhož jsou zabořeni téměř polovinou těla a po němž více lezou než plavou. Hledají tam drobnější živočišnou potravu." Upozorňuje český kryptozoolog Jaroslav Mareš a dodává „Gigantický jeseter, který se dostane k hladině jen za zcela mimořádných  okolností je vhodným kandidátem na původce většiny zpráv o spatření jezerní příšery."

DŮKAZ NEBO OMYL?

Obývají jezero Van obří jeseteři nebo nějaká jiná neznámá zvířata? Jisté je prozatím jedno. V temných hlubinách žije opravdu cosi neznámého. Dokazuji to první pořízené snímky. Unal Kozak, šestadvacetiletý asistent na univerzitě ve městě Van, usilovně pátral po místě nejčastějšího výskytu nestvůry. Hovořil se stovkami lidi, kteří Canavara zahlédli a vytipoval několik nejnadějnějších stanovišť. Na jednom z nich měl štěstí. Při pozorování jezera zahlédl v dálce temný stín. Ze sytě modrých hlubin vyplouvalo cosi obrovského. Kozak odhadl délku těla na patnáct metrů. Pohotově zapnul připravenou videokameru a pořídil unikátní záznam. Na téměř dvacet sekund trvajících záběrech rozpoznáváme jak ve vodě plave podlouhlé, poměrně štíhlé tělo. Pak se nad hladinu vynoří temně hnědá „masa" ve tvaru trojúhelníku, která připomíná velkou hlavu.Snímek vyvolal velký rozruch, nadšení i pochyby. Byl důkladně zkoumán na univerzitě v Cambridgi. Odborníci nevyslovili žádný konkrétní závěr. Zdálo se jim, že těleso se pohybuje příliš ztuha,  proto se nejprve domnívali že nejde o živého tvora, ale o kládu nebo potopený strom. Tomu ovšem odporoval tvar i povrch vynořené části.  Navíc se při zvětšení ukázalo, že to co bylo původně považováno za velký suk ve dřevě, je zřejmě doširoka rozevřené oko.  Navzdory dalším pochybám snímek zakoupila zpravodajská televizní stanice CNN. Podle tureckých zdrojů za rovných 50 000 dolarů. Tento údaj, ale nebyl  americkou stranou potvrzen.

Zpět
Vítejte na stránkách MysteryFilm.cz

Arnošt VašíčekNáš svět není tak obyčejný, jak se zdá. Kdesi hluboko pod nánosem všednosti jsou ukryty stopy fascinujících tajemství. Útržky dávno odvátých dějů, minulost plná záhad a nevysvětlených okamžiků. Čekali bychom, že moderní věda jednou provždy skoncuje s nadpřirozenými jevy a tajemnými úkazy, že odhalí vše skryté a najde odpovědi na většinu vzrušujících otázek, ať již se týkají naší historie či současnosti. A je to přesně naopak. Jak se rozrůstá archeologický výzkum, přibývá nálezů s nimiž si nevíme rady. Čím více důmyslných přístrojů a technických postupů se používá, tím více se vynořuje nových záhad. Ve svých knížkách a filmech se pokouším dotknout alespoň některých z nich. Teď přibyly tyto stránky. Najdete na nich informace o novinkách z nakladatelství Mystery Film, tedy o tom, které knihy připravujeme k vydání, jaké hrané filmy či dokumenty právě natáčíme, články o záhadách i překvapivých objevech, a časem, jak doufám, i videosnímky, které natáčíme v různých koutech naší planety. Váš ARNOŠT VAŠÍČEK

Copyright © , EVici tvorba www stránek a e-Shopů, system pronájem e-shopu Upgates , Mapa stránek