MYSTERY FILM :: Arnošt Vašíček :: ĎÁBLOVA LEST

ĎÁBLOVA LEST

Je série rituálních vražd dílem maniaka, nebo jsme nic netušícími svědky nezadržitelného vzestupu temné síly pokoušející se opětovně zvrátit řád světa? Co nakonec vyjeví odhalování přísně střeženého tajemství benediktinů o Ďáblově bibli?Napínavý příběh, plný zapovězených tajemství, konspiračních teorii a překvapivých zvratů vyjde počátkem března v knižní podobě s řadou fotografii v textu.

Pevná vazba, fotografie v textu, cena: 199 Kč

UKÁZKA:

 

Noci se nesl hluboký pochmurný zpěv. Chorál oslavující vládce temnot, modlitba k Belialovi.   Zapálené louče a ohně, hořící v kamenných misách, ozařovaly skupinu postav v rudých kutnách. Stály v kruhu v nevelkých rozestupech, obličeji k sobě. Uprostřed nich, s rukama svázanými za zády, klečela žena. Ústa překrýval pevně utažený roubík. V rozšířených očích se zrcadlila čirá hrůza.Na zemi před ní leželo malé nehybné tělo. Zpod hlavy s plavými vlasy vytékala krev. Její proud rychle pokrýval dno mělké hliněné misky. O kousek dál se v zemi rýsovala nepříliš hluboká jáma. Do jejího dna byly v pravidelných rozestupech zaraženy dřevěné sloupky. Většinu z nich pokrývaly tmavé šmouhy.

Mnich ležel pod stromem. Ukrytý za kmenem, viděl, jak Velmistr uchopil oběma rukama misku a zvedl ji před tvář. Pohybující se ústa svědčila, že pronáší jakási slova. Jejich zvuk k mnichovi nedolétl. Zpěv zesílil.  Bratrstvo vzývalo Dávného Hada. Prosilo o jeho příchod na svět. Prahlo po vládě Satana.

Velmistr sestoupil do jámy. Namočil prsty do krve a pomazal jeden z posledních sloupků, jejichž dřevo ještě svítilo panenskou čistotou.

Učený mnich té symbolice rozuměl. Mezi prvními příkazy, které obdržel Mojžíš od Hospodina  na hoře Sinaj stálo: „ Úplně roztříštíš a na kusy rozmetáš jejich posvátné sloupy.“ Sloupy, zasvěcené božstvům Kenaánců, Chivejců a Jebusejců, posvátné sloupy národů, které ve svých svatyních přinášely lidské, především dětské oběti. Jistě tohle měl Bůh na mysli, když Mojžíše varoval: „Nedopustíš, aby někdo tvých potomků byl přiveden v oběť Molokovi.“   Mnich už nepochyboval. Všechna jeho podezření se naplnila. Uctívači Hada se vzbouřili proti Bohu. Začali sloužit démonům. Přímo zde  uprostřed kláštera. To prozření ho ohromilo.

Náhle nastalo ticho. Před jámou se sloupky, na masivním dřevěném pulpitu ležela kniha. Obrovská kniha. Velmistr se k ní sklonil. Vzal brk a krví z misky vepsal cosi na otevřenou stránku. Podíval se vzhůru. Pod černou zachmuřenou oblohou visel rudý mrak. Divoce vířil a pulsoval, jakoby každou chvíli měl vybuchnout. Hluboko uvnitř se cosi blýskalo. Na okamžik se v převalujícím oparu objevil pronikavý pohled nelidských očí.  Děsivou hru světla doprovázel hluboký temný zvuk.Velmistr vydal pokyn. Muž po jeho pravici, poodešel k jedné z kamenných mís. Vytáhl z ohně rozžhavené železo. Cejch, kterým mělo být vypáleno znamení na čele další oběti.

Žena šílela strachem. Mnich ji nedokázal pomoci. Bezmocně, jakoby se nechtěl dívat na to, co se stane, přitiskl tvář do prachu země. Byla to chyba. Jak se hnul, zlomil větvičku pod svým tělem.

Tichý praskot bratrstvo vyplašil. Dva z jeho členů popadli pochodně. Muž s cejchem je následoval. Rychle se blížili. Mnich nemohl doufat, že ho na otevřeném prostranství přehlédnou. Vyskočil na nohy. Běžel ze všech sil. Kličkoval mezi budovami.  Brána je v tenhle čas zavřena. Musí se dostat ven jinudy. Proč na to nemyslel dřív? Prosmýknul se kolem stájí.Ti tři mu stále byli v patách. Před sebou uviděl nízký chlév pro prasata. Hned za ním se týčily dřevěná palisáda.To byla jediná cesta ven. Vyšvihl se na střechu chlívku. Jedna noha mu ujela a sklouzla dolů. Skoro už ji přitáhnul zpátky, když dorazil první z pronásledovatelů. Rozžhavený cejch propálil mnichovi kutnu a zaryl se do vnější strany stehna.Vzduch znesvětil zápach seškvařené kůže a masa.  Mnicha sevřela příšerná bolest. Přesto dokázal nohu vytáhnout nahoru. Rychle se přeplazil po střeše. Vylezl na hradby a skočil dolů. Prudký dopad mu vyrazil dech. Na okamžik přestal vnímat bolest v noze. Ležel bezvládně na zemi. Slyšel rozčílené straně na hlasy na druhé straně.  Dohadovaly se, zda mohl ten skok přežít. Kdosi rozhodl, že se půjdou přesvědčit. Mnich se těžce zvedl. Musí pryč. Co nejdál od kláštera. Odbelhal se do tmy. O něco později, daleko vzadu za sebou zahledl mihotavý pohyb louči. To už byl na kraji lesa. Věděl, že tam ho nenajdou. Zamířil k dávno opuštěné poustevnické jeskyni. Kousek před ní byla studánka. Poklekl a hltavě pil. Konečně se mu zklidnil dech. Ale bolest v noze sílila. Naklonil se nad hladinu, aby se opláchl.  Z vězení hustých mraků na okamžik unikl měsíc v úplňku. Silný jas zalil mýtinu. Ve vodě se zrcadlila mnichova tvář.

Runa se s výkřikem probudil.Ta ztrápená tvář na hladině patřila jemu.Pár sekund lapal po vzduchu, než si uvědomil, že ho ze spánku nevytrhl jen strašný sen.  Na nočním stolku svítil mobil. Jeho neodbytné zvonění se rozléhalo do tmy. Runa sáhnul po přístroji a rozespale se ohlásil. „Otec Toderik je mrtvý.“ Oznámil mladý hlas.„Kdo volá?“   „Teď nemohu mluvit. V sedm vás počkám u brány. Přijeďte, prosím. Určitě.“ Zašeptal ten na druhé straně. Znělo to naléhavě. „Vy jste ten novic, že?“     Otázku už nikdo neslyšel.

Runa se podíval na hodinky. Bylo krátce před pátou. Pokud měl být o dvě  hodiny později v Broumově, musel hned z postele. Vstal. Osprchoval se a uvařil kávu. Srkal ji už oblečený. S šálkem v ruce letmo nahlédl do pokoje. Iveta tvrdě spala. Do otevřeného bloku na stole v kuchyni jí napsal vzkaz: JEL JSEM DO KLÁŠTERA. Pípnutí mobilu signalizovalo vybitou baterku. Nechal telefon doma. Chvatně vyšel z bytu. Jak běžel dolů se schodů, ucítil v noze pronikavé píchnutí.  Jako ozvěna noční můry ho pálila vnější strana stehna. Mimoděk se po ní pohladil. Pod bříšky prstů cítil bolavé místo, přesně tam, kde už od narození měl v kůži rozlitou podivně tvarovanou velkou hnědou skvrnu.

Zpět
Vítejte na stránkách MysteryFilm.cz

Arnošt VašíčekNáš svět není tak obyčejný, jak se zdá. Kdesi hluboko pod nánosem všednosti jsou ukryty stopy fascinujících tajemství. Útržky dávno odvátých dějů, minulost plná záhad a nevysvětlených okamžiků. Čekali bychom, že moderní věda jednou provždy skoncuje s nadpřirozenými jevy a tajemnými úkazy, že odhalí vše skryté a najde odpovědi na většinu vzrušujících otázek, ať již se týkají naší historie či současnosti. A je to přesně naopak. Jak se rozrůstá archeologický výzkum, přibývá nálezů s nimiž si nevíme rady. Čím více důmyslných přístrojů a technických postupů se používá, tím více se vynořuje nových záhad. Ve svých knížkách a filmech se pokouším dotknout alespoň některých z nich. Teď přibyly tyto stránky. Najdete na nich informace o novinkách z nakladatelství Mystery Film, tedy o tom, které knihy připravujeme k vydání, jaké hrané filmy či dokumenty právě natáčíme, články o záhadách i překvapivých objevech, a časem, jak doufám, i videosnímky, které natáčíme v různých koutech naší planety. Váš ARNOŠT VAŠÍČEK

Copyright © , EVici tvorba www stránek a e-Shopů, system pronájem e-shopu Upgates , Mapa stránek